LOD istorija

Prof. S. Žilinsko (1891-1965m) iniciatyva 1948m. įsteigta Kauno krašto mokslinės draugijos ORL padalinys, kuris 1957 m. reorganizuotas į Lietuvos otorinolaringologų draugiją. Prof. Žilinskas buvo ir pirmasis LOD pirmininkas, jis organizavo I-ąją ir II-ąją Respublikines otorinolaringologų konferencijas. Prof. Žilinskui 1965 m. mirus, kurį laiką draugija vadovo neturėjo, nes pirmininkas būdavo renkamas respublikinių konferencijų metu, kurios būdavo organizuojamos kas tris, keturis ar penkis metus. 1970-1972 m. draugijai vadovavo doc. A. Akelaitytė, o nuo 1973 m. LOD pirmininku išrinktas doc. M. Sakalinskas, kuris draugijai vadovavo 18 metų iki 1990 m. Doc. M. Sakalinskas organizavo III, IV, V ir VI-ąją respublikines konferencijas.
1991-2000 m. LOD vadovavo habil. dr. J. L. Martinkėnas, 2000-2014 m. - prof. V. Ulozas, o 2014 m. LOD pirmininku išrinktas prof. E. Lesinskas.

doc. M. Sakalinskas
Prof. S. Žilinskas doc. A. Akelaitytė doc. M. Sakalinskas habil. dr. J. L. Martinkėnas prof. V. Ulozas prof. E. Lesinskas

Vilniaus otorinolaringologų draugija buvo įkurta 1960.05.06, steigiamajame susirinkime dalyvavo 19 narių. Iki tol Vilniaus otorinolaringologai dalyvavo 1945 m. atkurtos Vilniaus medicinos draugijos chirurgų sekcijos darbe, keletą kartų bandyta įkurti atskirą sekciją, tačiau ji funkcionuodavo tik epizodiškai. Pirmuoju Vilniaus otorinolaringologų draugijos pirmininku buvo išrinktas gyd. A. Sodeika.
Veiklos pradžioje draugijos pirmininkas ir valdyba buvo renkami kasmet. Draugijos pirmininkais buvo: gyd. A. Sodeika (1960), gyd. J. Bernotienė (1961), gyd. A.Sodeika (1962), med. m. kand. H.Šimkus (1963-1964), gyd. I. Chonda (1965-1967), doc. M.Sakalinskas (1968-1973), doc. R. Kašinskas (1974-1990), habil. dr. J. L. Martinkėnas (1990-1991), gyd. V. Strazdas (1991-1996), doc. M. Petrulionis (1997- 2004), nuo 2004 iki 2020 - dr. R. Pliaukšta. 2004 m., pasikeitus įstatymams, draugija perregistruota ir tapo Vilniaus otorinolaringologų asociacija. Nuo 2020 Vilnaus otorinolaringologų asociacijai vadovauja dr. I. Arechvo.
Draugijos narių skaičius palaipsniui augo: 1960m. jų buvo 19, 1965m. – 55, 1970m. – 97, 1975m. – 100, 1979m. – 110, 1986m.- 123, 2008m. - 115 narių, 2014 m. – 118 narių.

Kauno otorinolaringologų draugija įsteigta 1957 m. Draugijos pirmininkais buvo
doc. S.Žilinskas (1957-1965), doc. A.Akelaitytė (1966-1972), doc. A.Kišonas (1972 -1998), doc. V.Kinduris (1998-2002), A.Babarskas (2002-2010). Nuo 2010 m. Kauno otorinolaringologų asociacijai vadovauja prof. R.Pribuišienė.

Klaipėdos otorinolaringologų draugija. Iki 1988m - draugijos pirmininke buvo buvusi Klaipedos Respublikines ligonines vedeja - Danutė-Kazimiera Kuprelienė; nuo 1988 iki 2013 pavasrio - Gytis Girčys -buvęs Klaipedos Respublikines ligonines vedejas; nuo 2013-iki spalio 18 - prof. Nora Šiupšinskienė (LSMU KK, ANG l. klinika), nuo 2013 spalio 18 d. įkuriama Klaipėdos krašto ORL Asociacija (pirmininkė Nora Šiupšinskienė).

prof. Nora Šiupšinskienė