Aktuali informacija Lietuvos otorinolaringologų draugijos nariams

Mieli kolegos,

Naujieji Lietuvos otorinolaringologų draugijos įstatai sėkmingai įregistruoti, taigi, jais remiantis šiek tiek keičiasi Draugijos veiklos veikla.

Remiantis koreguotais nuostatais, visuotinį LOD narių susirinkimą ketinama sušaukti balandžio pabaigoje. Susirinkimo metu vyks LOD pirmininko ir Valdybos rinkimai. Detalesnė informacija apie visuotinio susirinkimo vietą ir laiką bus paskelbta kovo mėnesį LOD internetiniame puslapyje.

Primenu, kad LOD nariu gali būti gydytojas otorinolaringologas, turintis galiojančią licenciją ir mokantis nario mokesčius. Kaip buvo nutarta paskutinių visuotinių susirinkimų metu  bei remiantis įstatais, LOD nario mokestį nuo šiol kiekvienas narys turės mokėti tiesiogiai Lietuvos otorinolaringologų draugijai, nebe per kraštų asociacijas.

Prašytume nario mokestį  (20 eurų)  pervesti į banko sąskaitą sąsk. Nr.: LT 657044060003312545, LIETUVOS OTORINOLARINGOLOGŲ DRAUGIJA.

Nesumokėję nario mokesčio nebus laikomi LOD nariais, negalės naudotis nario teisėmis, dalyvauti visuotiniame susirinkime ir balsuoti. Nario mokestį bus galima sumokėti ir susirinkimo metu.

Su nuoširdžiais linkėjimais,

Eugenijus Lesinskas,

Lietuvos otorinolaringologų draugijos pirmininkas

Comments are closed.