Valdyba

Valdyba:

Valdybos pirmininkas
Prof. Dr. Eugenijus Lesinskas
VU Medicinos fakulteto ANG ir Akių klinikos vedėjas
VUL Santariškių klinikų ANG centro vadovas
Santariškių 2, LT-08661 Vilnius
Tel/fax. +37052501876
E-paštas: eugenijus.lesinskas@santa.lt
Pirmininko pavaduotojas
Doc.dr. Saulius Vaitkus
LSMUL KK ANG ligų klinika
Eivenių 2, LT-50009, Kaunas
Tel.: +370 37 327088
E-paštas: saulius.vaitkus@gmail.com

Iždininkas
Aistė Paškonienė
VUL „Santariškių klinikos“ ANG ligų klinika
Santariškių 2, LT-08661, Vilnius
Tel.: +37052501312
E-paštas: aiste.paskoniene@santa.lt

Sekretorius
Jekaterina Byčkova
VUL Santariškių klinikų filialas, vaikų ANG skyrius
Santariškių 7, LT- 08406, Vilnius
Tel.: +37052720572
E-paštas: jekaterina.byckova@gmail.com

 

Nariai:

Svajūnas Balseris
Respublikinė Vilniaus universitetinė ligonninė
Šiltnamių g. 29, Vilnius
Tel.: +370 5 2361173
E-paštas: sbalseris@gmail.com

Evaldas Butkus
Šiaulių krašto otorinolaringologų draugijos pirmininkas
Butkų klinika
Žemaitės g.43, LT-76339 Šiauliai
Tel.: +370 687 88704; +370 41 526507
E-paštas: butkus.evaldas@yahoo.com

Vytautas Glodenis
Panevėžio krašto otorinolaringologų draugijos pirmininkas
Respublikinė Panevėžio ligoninė
Smėlynės g. 25, LT-35144, Panevėžys
Tel.: +37045507158

Dr. Raimondas Pliaukšta
Vilniaus otorinolaringologų asosiacijos pirmininkas
VUL „Santariškių klinikos“ ANG ligų klinika,
Santariškių 2, LT-08661, Vilnius
Tel.: +37052501301
E-paštas: rpliauksta@santa.lt

Prof. Rūta Pribuišienė
Kauno krašto otorinolaringologų asosiacijos (KOA) pirmininkė
LSMUL KK ANG ligų klinika,
Eivenių 2, LT-50009, Kaunas
Tel. +37037327088, +37069916707
E-paštas: rutaprib@yahoo.com

Dr. Darius Rauba
VUL „Santariškių klinikos“ ANG ligų klinika,
Santariškių 2, LT-08661, Vilnius
Tel.: +37052501802
E-paštas: drauba@santa.lt

Rolandas Sereika
VšĮ Lazdynų poliklinika, Vilnius
VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė, Alytus
Tel. +370 687 80459
E-paštas: sereika.orl@siauliai.omnitel.net

Prof., habil. dr. Nora Šiupšinskienė
Klaipėdos krašto otorinolaringologų asosiacijos pirmininkė
LSMUL KK ANG ligų klinika,
Eivenių 2, LT-50009, Kaunas
Tautrimo Aštrausko klinika, Č. Sasnausko gatvė 19, Kaunas
Klaipėdos universitetas, H. Manto 84, Klaipėda
E-paštas: norai_s@yahoo.com

Prof., habil. Dr. Virgilijus Uloza
ANG ligų klinikos vadovas
LSMUL KK ANG ligų klinika,
Eivenių 2, LT-50009, Kaunas
Tel.: +37037327024
E-paštas: virgilijus.ulozas@kmuk.lt